Coolhunts Shifting Identities versus Quality of Life

Op welke manier dragen de coolhunts van Shifting Identities bij aan de kwaliteit van leven? Hieronder zullen ze kort afgezet worden tegen het Quality of Life model van Felce & Perry waar je al eerder kennis mee hebt gemaakt bij het thema Experience Economy.

picture1

MUD Jeans – Lease a Jeans

MUD

Onder dit signaal zijn vooral sociale wellbeing, ontwikkelingen en activiteiten en emotionele wellbeing van belang.

We gaan van een bezit- naar een gebruiks-cultuur. Door organisaties/bedrijven als MUD Jeans te steunen, ben je betrokken bij wat er gebeurt in de wereld. Wellicht nemen mensen in jou omgeving dit over of vertellen dit door aan weer anderen. Zo creëer je mond op mond reclame dat niet alleen goed is voor het bedrijf, maar ook voor jezelf waar jij belang bij hebt. Je bent dus niet alleen zelf sociaal betrokken bij wat MUD Jeans doet, maar probeert hier ook anderen bij te betrekken.

Als we kijken naar het kopje ontwikkeling en activiteiten, dan zien we dat keuze/controle hier een grote rol in speelt. Jij zelf hebt de keuze en controle om voor het merk MUD Jeans te gaan, waarbij het meer gaat om het gebruiken dan om het bezitten. Vaak kan zo’n keuze/controle goed voelen en zo de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Keuze/controle is een teken van sterk in je schoenen staan en dat je zelf kan bepalen wat je doet.

Als laatste zien wij dat emotionele wellbeing in het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen toch echt wel de grootste rol speelt bij dit signaal. Dit omdat het meerdere raakvlakken heeft met deze waarde. Zo gaat het heel erg om status/respect bij dit signaal. Status, omdat je bent wat je doet. Door juist een spijkerbroek bij dit merk te kopen of te lenen zal dit je voldoening en tevredenheid brengen. Maar ook zal het mee werken aan je eigenwaarde en stemming. Dit omdat het goed voelt om bij MUD Jeans een spijkerbroek te lenen/kopen. Verder kan het ook zijn dat je meer vertrouwen in een bedrijf/organisatie krijgt. Bedrijven worden steeds transparanter en MUD Jeans laat ons zien dat een circulaire economie daadwerkelijk mogelijk is binnen onze maatschappij.

StoryDress – A dress that takes you anywhere

StorydressShar-680x378

StoryDress zal zowel je kwaliteit van leven verhogen door materiële wellbeing als emotionele wellbeing.

Het is fijn om je herinneringen vast te leggen in een jurk. De jurk is nu letterlijk een bezit geworden. Op deze manier vergroot het dus je materiële wellbeing.

Aan de andere kant heb je bij deze jurk emoties en geeft het voldoening om zowel deze jurk te dragen, als dat jij deze jurk zelf hebt gecreëerd.

The Other Side of Fear is Freedom

The-Bride

Bij dit voorbeeld over androgynie, zien we dat fysieke wellbeing de kwaliteit van leven kan vergroten. Dit doordat voor mensen die het niet uitmaakt of ze nou een jongen/meisje zijn, het soms voor hen kan bijdragen aan het vergroten van de persoonlijke veiligheid. Sommige voelen zich veiliger door een meisje te zijn, maar er als een jongen uit te zien.

Androgynie roept veel reacties op bij mensen. Vaak zijn het negatieve reacties, maar we zien ook steeds meer dat het geaccepteerd wordt in onze samenleving. Familie en vrienden bieden steun aan de persoon die zich prettig/veilig voelt bij androgynie. Sociale wellbeing kan dus twee kanten op gaan en dus de kwaliteit van leven vergroten/verslechteren. Het hangt er dus sterk vanaf of het in de omgeving geaccepteerd is of niet.

We zien dat het steeds minder uitmaakt over hoe jij eruit ziet en dat seksen steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Keuze/controle is hier van groot belang en zo kan de waarde ontwikkeling en activiteiten een bijdrage geven aan het vergroten van de kwaliteit van leven. Mensen worden steeds individualistischer en durven te laten zien dat ze anders zijn dan anderen. Je hebt dus zelf de keuze/controle in de handen hoe jij je wilt gedragen/eruit wilt zien. Transparantie is hierin dus ook een keuze die je maakt. Zo laat de jeugd ons steeds meer zonder twijfel zien wie zij zijn en hoe ze leven.

Ook bij dit voorbeeld speelt emotionele wellbeing een grote rol in het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen. Zo zal iemand die niet lekker in zijn vel zit bij de sekse waarbij hij/zij hoort liever een andere vorm aannemen/combineren waar hij/zij zich prettiger bij voelt. De stemming kan hiervoor voor die persoon vergroten, maar ook kan het de eigenwaarde van een persoon beter maken plus meer vertrouwen en voldoening geven.

Women in all its uniqueness

isabelle-rendezvouz-400x402

Vrouwen voelen zich steeds krachtiger en sterker, waardoor zij zich persoonlijk ook veiliger voelen. Dit draagt bij aan de betere fysieke wellbeing en dus aan de kwaliteit van leven van vrouwen.

De vrouw kan en mag zich steeds mooier, jonger, luxueus en exclusief voelen. Zij is niet langer afhankelijk van bijvoorbeeld een man. Zij zullen zelf zorgen voor onder andere een beter inkomen, stabiliteit en veiligheid. Dit heeft tot gevolg tot een betere materiële wellbeing en dus een vergroting van de kwaliteit van leven voor de vrouw op dit vlak.

Een sterke waarde binnen het vergroten van de kwaliteit van leven is de ontwikkeling en activiteiten. Wij zien dat vrouwen op verschillende fronten activiteiten ondernemen en zich zo proberen te ontwikkelen binnen de samenleving. Vrouwen kunnen steeds meer eigen keuzes maken en hebben steeds vaker eigen controle in handen. Je ziet ook dat de vrouw op steeds meer vlakken inzetbaar is.

Respect/status is dat wat de vrouw steeds meer aan het opbouwen is en zich zal ontwikkelen. Dit door ‘je bent wat je doet’. De vrouw zal zich steeds beter voelen doordat zij meer kan en mag doen. Haar eigenwaarde zal hiervan stijgen, maar ook vertrouwen in jezelf en voldoening worden hierdoor vergroot. Op deze manier zien wij de kwaliteit van leven van vrouwen op het gebied van emotionele wellbeing steeds groter/beter worden.

Looking for your roots and wings?

10548824_903132763039682_599025766430520866_o

Kijkend naar deze coolhunt zien we dat het raakvlakken heeft met materiele wellbeing, sociale wellbeing en emotionele wellbeing.

De verhalen achter bijvoorbeeld oude producten, kunnen de materiële wellbeing verhogen en zo dus de kwaliteit van leven verbeteren. Het bezit wordt op deze manier nog een stukje kostbaarder dan het al was.

De sociale wellbeing en daarbij de kwaliteit van leven wordt vergroot, doordat we op zoek gaan naar wie we zijn en waar we vandaan komen. We willen op zoek gaan naar onze roots and wings. Op deze manier zijn we sociaal betrokken met het verleden, heden en toekomst. Mensen waarderen steeds meer hun verleden en soms delen zij dit graag met anderen.

Last but not least, het op zoek gaan naar wie jij bent en waar jij vandaan komt kan zorgen voor voldoening en tevredenheid. De hang naar nostalgie, zorgt vaak voor deze dingen waar we naar opzoek zijn. We willen een soort tevredenheid creëren dat we nu missen door de moderne technologie. Het lijkt zo te zijn dat de mens altijd op zoek is naar wat beter is, dit zoeken ze vaak in het verleden of in de toekomst. Door te zoeken in bijvoorbeeld het verleden krijgen ze dus antwoorden/geruststelling. In sommige gevallen kan dit bijdragen aan een hogere status/respect of bijvoorbeeld de eigenwaarde van een persoon. Dit draagt bij aan een grotere emotionele wellbeing en dus aan de kwaliteit van leven.

Evaluatie

Als we terugkijken naar de bovengenoemde signalen, dan zie we dat er in ieder signaal sprake is van emotionele wellbeing. Wij moesten opzoek gaan naar coolhunts rondom het thema Shifting Identities, waarbij het verschuiven van identiteit dus belangrijk is. Je zou kunnen zeggen dat identiteit en emoties met elkaar verbonden zijn. Je identiteit bepaalt immers wat voor een stemming je hebt, maar ook je status/respect, hoe tevreden je bent met je identiteit, wat voor een eigenwaarde je hebt, hoeveel vertrouwen heb je in jezelf en is er sprake van voldoening.

Verder zien we dat sociale wellbeing ook een belangrijke waarde is binnen de signalen. Dit omdat het blijkbaar belangrijk is als iemand een bepaalde identiteit aanneemt, wat anderen hiervan vinden/niet en of er ook steun is.

Ook de waarde ontwikkeling en activiteiten speelt een grote rol binnen het thema Shifting Identities. Dit omdat we zien dat bij identiteit het steeds belangrijker is welke keuze/controle je hier als persoon in hebt.