Coolhunts Shifting Identities versus Quality of Life

Op welke manier dragen de coolhunts van Shifting Identities bij aan de kwaliteit van leven? Hieronder zullen ze kort afgezet worden tegen het Quality of Life model van Felce & Perry waar je al eerder kennis mee hebt gemaakt bij het thema Experience Economy.

picture1

MUD Jeans – Lease a Jeans

MUD

Onder dit signaal zijn vooral sociale wellbeing, ontwikkelingen en activiteiten en emotionele wellbeing van belang.

We gaan van een bezit- naar een gebruiks-cultuur. Door organisaties/bedrijven als MUD Jeans te steunen, ben je betrokken bij wat er gebeurt in de wereld. Wellicht nemen mensen in jou omgeving dit over of vertellen dit door aan weer anderen. Zo creëer je mond op mond reclame dat niet alleen goed is voor het bedrijf, maar ook voor jezelf waar jij belang bij hebt. Je bent dus niet alleen zelf sociaal betrokken bij wat MUD Jeans doet, maar probeert hier ook anderen bij te betrekken.

Als we kijken naar het kopje ontwikkeling en activiteiten, dan zien we dat keuze/controle hier een grote rol in speelt. Jij zelf hebt de keuze en controle om voor het merk MUD Jeans te gaan, waarbij het meer gaat om het gebruiken dan om het bezitten. Vaak kan zo’n keuze/controle goed voelen en zo de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Keuze/controle is een teken van sterk in je schoenen staan en dat je zelf kan bepalen wat je doet.

Als laatste zien wij dat emotionele wellbeing in het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen toch echt wel de grootste rol speelt bij dit signaal. Dit omdat het meerdere raakvlakken heeft met deze waarde. Zo gaat het heel erg om status/respect bij dit signaal. Status, omdat je bent wat je doet. Door juist een spijkerbroek bij dit merk te kopen of te lenen zal dit je voldoening en tevredenheid brengen. Maar ook zal het mee werken aan je eigenwaarde en stemming. Dit omdat het goed voelt om bij MUD Jeans een spijkerbroek te lenen/kopen. Verder kan het ook zijn dat je meer vertrouwen in een bedrijf/organisatie krijgt. Bedrijven worden steeds transparanter en MUD Jeans laat ons zien dat een circulaire economie daadwerkelijk mogelijk is binnen onze maatschappij.

StoryDress – A dress that takes you anywhere

StorydressShar-680x378

StoryDress zal zowel je kwaliteit van leven verhogen door materiële wellbeing als emotionele wellbeing.

Het is fijn om je herinneringen vast te leggen in een jurk. De jurk is nu letterlijk een bezit geworden. Op deze manier vergroot het dus je materiële wellbeing.

Aan de andere kant heb je bij deze jurk emoties en geeft het voldoening om zowel deze jurk te dragen, als dat jij deze jurk zelf hebt gecreëerd.

The Other Side of Fear is Freedom

The-Bride

Bij dit voorbeeld over androgynie, zien we dat fysieke wellbeing de kwaliteit van leven kan vergroten. Dit doordat voor mensen die het niet uitmaakt of ze nou een jongen/meisje zijn, het soms voor hen kan bijdragen aan het vergroten van de persoonlijke veiligheid. Sommige voelen zich veiliger door een meisje te zijn, maar er als een jongen uit te zien.

Androgynie roept veel reacties op bij mensen. Vaak zijn het negatieve reacties, maar we zien ook steeds meer dat het geaccepteerd wordt in onze samenleving. Familie en vrienden bieden steun aan de persoon die zich prettig/veilig voelt bij androgynie. Sociale wellbeing kan dus twee kanten op gaan en dus de kwaliteit van leven vergroten/verslechteren. Het hangt er dus sterk vanaf of het in de omgeving geaccepteerd is of niet.

We zien dat het steeds minder uitmaakt over hoe jij eruit ziet en dat seksen steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Keuze/controle is hier van groot belang en zo kan de waarde ontwikkeling en activiteiten een bijdrage geven aan het vergroten van de kwaliteit van leven. Mensen worden steeds individualistischer en durven te laten zien dat ze anders zijn dan anderen. Je hebt dus zelf de keuze/controle in de handen hoe jij je wilt gedragen/eruit wilt zien. Transparantie is hierin dus ook een keuze die je maakt. Zo laat de jeugd ons steeds meer zonder twijfel zien wie zij zijn en hoe ze leven.

Ook bij dit voorbeeld speelt emotionele wellbeing een grote rol in het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen. Zo zal iemand die niet lekker in zijn vel zit bij de sekse waarbij hij/zij hoort liever een andere vorm aannemen/combineren waar hij/zij zich prettiger bij voelt. De stemming kan hiervoor voor die persoon vergroten, maar ook kan het de eigenwaarde van een persoon beter maken plus meer vertrouwen en voldoening geven.

Women in all its uniqueness

isabelle-rendezvouz-400x402

Vrouwen voelen zich steeds krachtiger en sterker, waardoor zij zich persoonlijk ook veiliger voelen. Dit draagt bij aan de betere fysieke wellbeing en dus aan de kwaliteit van leven van vrouwen.

De vrouw kan en mag zich steeds mooier, jonger, luxueus en exclusief voelen. Zij is niet langer afhankelijk van bijvoorbeeld een man. Zij zullen zelf zorgen voor onder andere een beter inkomen, stabiliteit en veiligheid. Dit heeft tot gevolg tot een betere materiële wellbeing en dus een vergroting van de kwaliteit van leven voor de vrouw op dit vlak.

Een sterke waarde binnen het vergroten van de kwaliteit van leven is de ontwikkeling en activiteiten. Wij zien dat vrouwen op verschillende fronten activiteiten ondernemen en zich zo proberen te ontwikkelen binnen de samenleving. Vrouwen kunnen steeds meer eigen keuzes maken en hebben steeds vaker eigen controle in handen. Je ziet ook dat de vrouw op steeds meer vlakken inzetbaar is.

Respect/status is dat wat de vrouw steeds meer aan het opbouwen is en zich zal ontwikkelen. Dit door ‘je bent wat je doet’. De vrouw zal zich steeds beter voelen doordat zij meer kan en mag doen. Haar eigenwaarde zal hiervan stijgen, maar ook vertrouwen in jezelf en voldoening worden hierdoor vergroot. Op deze manier zien wij de kwaliteit van leven van vrouwen op het gebied van emotionele wellbeing steeds groter/beter worden.

Looking for your roots and wings?

10548824_903132763039682_599025766430520866_o

Kijkend naar deze coolhunt zien we dat het raakvlakken heeft met materiele wellbeing, sociale wellbeing en emotionele wellbeing.

De verhalen achter bijvoorbeeld oude producten, kunnen de materiële wellbeing verhogen en zo dus de kwaliteit van leven verbeteren. Het bezit wordt op deze manier nog een stukje kostbaarder dan het al was.

De sociale wellbeing en daarbij de kwaliteit van leven wordt vergroot, doordat we op zoek gaan naar wie we zijn en waar we vandaan komen. We willen op zoek gaan naar onze roots and wings. Op deze manier zijn we sociaal betrokken met het verleden, heden en toekomst. Mensen waarderen steeds meer hun verleden en soms delen zij dit graag met anderen.

Last but not least, het op zoek gaan naar wie jij bent en waar jij vandaan komt kan zorgen voor voldoening en tevredenheid. De hang naar nostalgie, zorgt vaak voor deze dingen waar we naar opzoek zijn. We willen een soort tevredenheid creëren dat we nu missen door de moderne technologie. Het lijkt zo te zijn dat de mens altijd op zoek is naar wat beter is, dit zoeken ze vaak in het verleden of in de toekomst. Door te zoeken in bijvoorbeeld het verleden krijgen ze dus antwoorden/geruststelling. In sommige gevallen kan dit bijdragen aan een hogere status/respect of bijvoorbeeld de eigenwaarde van een persoon. Dit draagt bij aan een grotere emotionele wellbeing en dus aan de kwaliteit van leven.

Evaluatie

Als we terugkijken naar de bovengenoemde signalen, dan zie we dat er in ieder signaal sprake is van emotionele wellbeing. Wij moesten opzoek gaan naar coolhunts rondom het thema Shifting Identities, waarbij het verschuiven van identiteit dus belangrijk is. Je zou kunnen zeggen dat identiteit en emoties met elkaar verbonden zijn. Je identiteit bepaalt immers wat voor een stemming je hebt, maar ook je status/respect, hoe tevreden je bent met je identiteit, wat voor een eigenwaarde je hebt, hoeveel vertrouwen heb je in jezelf en is er sprake van voldoening.

Verder zien we dat sociale wellbeing ook een belangrijke waarde is binnen de signalen. Dit omdat het blijkbaar belangrijk is als iemand een bepaalde identiteit aanneemt, wat anderen hiervan vinden/niet en of er ook steun is.

Ook de waarde ontwikkeling en activiteiten speelt een grote rol binnen het thema Shifting Identities. Dit omdat we zien dat bij identiteit het steeds belangrijker is welke keuze/controle je hier als persoon in hebt.

 

 

 

 

Coolhunts Experience Economy versus Quality of Life

We zien de Leisure industrie steeds belangrijker worden. Maar op welke vlakken draagt het bij aan de kwaliteit van leven? Hieronder zullen kort de coolhunts van de Experience Economy afgezet worden tegen het Quality of Life model van Felce & Perry. Het model kent 5 waarden: emotionele wellbeing, fysieke wellbeing, materiële wellbeing, sociale wellbeing en ontwikkeling en activiteiten. Deze waarden hebben ieder invloed op de kwaliteit van leven.

 picture1

Per signaal zal er gekeken worden bij welke waarde het past. Soms kan het zijn dat een signaal onder meerdere waarden past en het dus een goede betrekking heeft met de QOL.

De Frietwinkel

Frietwinkel5 10623963_810071785693359_7125941498751622609_o

Als we kijken naar de Frietwinkel, dan zien we dat dit signaal raakvlakken heeft met emotionele wellbeing, fysieke wellbeing, materiële wellbeing en ontwikkeling en activiteiten. Het maakt niet uit of het crisis is of niet, iedereen heeft wel eens zin in een patatje. Mensen hoeven zich niet schuldig te voelen als ze een patatje bij de Frietwinkel kopen, omdat het inspeelt op authenticiteit, duurzaamheid, ambacht en het is biologisch en vers. Dit zorgt voor een betere stemming, tevredenheid en voldoening, oftewel hoe jij je op dat moment voelde kan verbeterd worden door het eten van een vers frietje bij de Frietwinkel. De Frietwinkel zal zo op meerdere fronten van emotionele wellbeing zorgen voor een bijdrage aan de quality of life.  

Zo zal een frietje van de Frietwinkel waarschijnlijk voor een betere gezondheid zorgen dan bij een gewone snackbar. Dit omdat het biologisch en vers is. Het wordt recht voor je neus klaargemaakt en dat proef je. Hierbij draagt het bij aan je fysieke wellbeing.

Met het eten van een frietje die je gehaald hebt bij de Frietwinkel, laat jij zien dat je om authenticiteit en duurzaamheid geeft. Je zal net iets meer uitgeven aan een frietje bij de Frietwinkel dan bij een andere toko. Voor mensen die hier een frietje zullen kopen, maakt de prijs niet zoveel uit. Het gaat ze veel meer om de kwaliteit van het eten, daarom zal dit een bijdrage leveren aan je materiële wellbeing en dus aan de kwaliteit van leven.

Het is een keuze om juist een biologisch frietje te halen bij de Frietwinkel in plaats van bij een normale friettent. Jij hebt zelf controle waar jij jou eten haalt. Een beter en gezonder frietje zal bijdrage aan de waarde ontwikkeling en activiteiten en dus aan een betere kwaliteit van leven.

The Darling

IMG_5981 IMG_5984 

The Darling heeft raakvlakken met emotionele wellbeing, sociale wellbeing en fysieke wellbeing.

We zien dat ervaringen met je vrienden belangrijker worden. Ervaringen staan dichterbij je en zijn minder commercieel. Het gaat niet meer om haasten maar rusten. Winkels worden kleiner en huiselijker, maar ook intiemer en je bent meer verbonden met elkaar. Er zijn cozy spots, hoekjes gecreëerd waar je lekker kunt zitten en kunt genieten van een taartje of thee. Het gaat om zoveel meer dan alleen verkoop. Het gaat nu meer om samen zijn en dingen met elkaar doen in een winkel, zoals workshops, samen sieraden maken of cakejes versieren. Niets is te gek. Dit valt onder de waarde sociale wellbeing. Je bent veel meer sociaal betrokken en relaties worden hierdoor verbeterd.

In zulk soort winkels kun je echt nadenken over de kleine dingetjes in het leven en dit helpt mee in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit door stil te staan bij dingen, waarbij je vaak niet stil staat. Hierbij zie je dus echt de emotionele wellbeing goed terugkomen.

De fysieke wellbeing zien we terug, omdat we nu nog fysiek aan het winkelen zijn. Winkels zullen steeds meer verdwijnen door het internet. We leven in een wereld waarin we heel erg druk zijn met van alles, waar we zien dat we behoefte hebben aan een moment van rust en plezier. We willen dus echt nog naar winkeltjes gaan waar authenticiteit en ambacht te zien is.

Pop-up hotel KLM vliegtuig

 klm-image-1-e1415903174522 klm-vliegtuig-op-airbnb

Een overnachting in een pop-up hotel in een vliegtuig van de KLM heeft raakvlakken met emotionele wellbeing en sociale wellbeing.

Een nachtje slapen in een vliegtuig helemaal voor jou alleen is uniek en bijna niemand kan zeggen dat hij/zij dat gedaan heeft. Het is dan ook wel een memorabele ervaring. Zo’n overnachting geeft je voldoening en tevredenheid en heeft dus invloed op je emotionele wellbeing. Maar ook omdat je de identiteit van KLM en airbnb zo leert kennen krijg je vertrouwen en respect voor deze bedrijven. Deze ervaring zul jij meenemen in de volgende keer dat jij bij KLM of via airbnb iets boekt.

Verder draagt het bij aan je herinneringen. Je deelt deze memorable ervaring samen met iemand of je gezin. Het is er knus en gezellig. Dit zorgt voor een verhoging van je sociale wellbeing en dus aan je kwaliteit van leven.

MCHL

shapeimage_2 IMG_6160

De speciale MCHL design store heeft raakvlakken met emotionele wellbeing en materiële wellbeing.

Er is een enorme hang naar authenticiteit en de producten van MCHL weergeven dit. Je ziet dat de ervaring en het verhaal achter het product belangrijker wordt, zoals de E 5.55. Je voelt je erg betrokken met de producten. Doordat het betaalbaar, uniek, een verhaal heeft, innovatief en duurzaam is, vergroot het je emotionele wellbeing.

3d printen maakt steeds meer deel uit van ons dagelijks leven. Bij MCHL komen design, productie en verkoop samen. De producten van MCHL zijn uniek. Het zijn one-of-a-kind producten. En het is mooi om dit als je bezit te hebben en hiermee je materiële wellbeing te vergroten.

United Nude

173072_10150106566979174_2524414_ofs-united-nude 

Bij United Nude is er vooral sprake van emotionele wellbeing, fysieke wellbeing, materiële wellbeing en sociale wellbeing.

We spreken bij dit signaal over emotionele wellbeing, omdat het gaan naar de donkere Flagshipstore een bijdrage geeft aan de stemming. De Wall of Light geeft je een bijzondere ervaring en je bent blij als je deze winkel hebt bezocht. Veder kun je de merk identiteit goed zien van United Nude.

De fysieke wellbeing wordt vergroot door de balans tussen concept, stijl en comfort. Je mobiliteit wordt verhoogd als je schoenen van United Nude draagt.

Als we kijken naar de materiële wellbeing, dan is dit zeker belangrijk. Dit omdat de schoenen innovatief en zeldzaam zijn. De schoenen zijn een kostbaar bezit en is niet even iets wat je snel zult kopen.

Op het gebied van sociale wellbeing zie je dat mensen graag doorvertellen van hoe geweldig deze schoenen zijn en aan de andere kant positieve feedback krijgen.

Evaluatie 

Als we terugkijken naar de signalen, dan zien we dat er in ieder signaal wel sprake is van emotionele wellbeing. Dit is ook best logisch, omdat wij coolhunts moesten zoeken rondom de Experience Economy. Ervaringen zijn vaak gelinkt aan emoties en andersom. Hoe een ervaring uitpakt zal bepalen of jij er een fijne stemming bij hebt, respect krijgt voor het bedrijf of merk, eigenwaarde omhoog gaat, vertrouwen en voldoening krijgt. Dit heeft allemaal met je emotionele wellbeing te maken. Wat opviel is dat authenticiteit hier een grote rol in speelt.

Verder zien we dat sociale wellbeing erg belangrijk voor ons is, maar de materiële wellbeing ook nog steeds. Wel moet er een goed verhaal achter de producten zitten en echt een toevoeging geven als bezit. Mensen willen one-of-a kind producten bezitten met een bijzonder verhaal erachter.

Wat opvalt is dat de Frietwinkel en United Nude beide vier raakvlakken hebben met het Quality of Life model van Felce&Perry. Het ene signaal zal een grotere impact hebben op de kwaliteit van leven dan de ander en dit is per persoon natuurlijk verschillend. Zo kan een signaal met minder raakvlakken, alsnog een grotere impact hebben op de quality of life.