Coolhunts Shifting Identities versus Quality of Life

Op welke manier dragen de coolhunts van Shifting Identities bij aan de kwaliteit van leven? Hieronder zullen ze kort afgezet worden tegen het Quality of Life model van Felce & Perry waar je al eerder kennis mee hebt gemaakt bij het thema Experience Economy.

picture1

MUD Jeans – Lease a Jeans

MUD

Onder dit signaal zijn vooral sociale wellbeing, ontwikkelingen en activiteiten en emotionele wellbeing van belang.

We gaan van een bezit- naar een gebruiks-cultuur. Door organisaties/bedrijven als MUD Jeans te steunen, ben je betrokken bij wat er gebeurt in de wereld. Wellicht nemen mensen in jou omgeving dit over of vertellen dit door aan weer anderen. Zo creëer je mond op mond reclame dat niet alleen goed is voor het bedrijf, maar ook voor jezelf waar jij belang bij hebt. Je bent dus niet alleen zelf sociaal betrokken bij wat MUD Jeans doet, maar probeert hier ook anderen bij te betrekken.

Als we kijken naar het kopje ontwikkeling en activiteiten, dan zien we dat keuze/controle hier een grote rol in speelt. Jij zelf hebt de keuze en controle om voor het merk MUD Jeans te gaan, waarbij het meer gaat om het gebruiken dan om het bezitten. Vaak kan zo’n keuze/controle goed voelen en zo de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Keuze/controle is een teken van sterk in je schoenen staan en dat je zelf kan bepalen wat je doet.

Als laatste zien wij dat emotionele wellbeing in het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen toch echt wel de grootste rol speelt bij dit signaal. Dit omdat het meerdere raakvlakken heeft met deze waarde. Zo gaat het heel erg om status/respect bij dit signaal. Status, omdat je bent wat je doet. Door juist een spijkerbroek bij dit merk te kopen of te lenen zal dit je voldoening en tevredenheid brengen. Maar ook zal het mee werken aan je eigenwaarde en stemming. Dit omdat het goed voelt om bij MUD Jeans een spijkerbroek te lenen/kopen. Verder kan het ook zijn dat je meer vertrouwen in een bedrijf/organisatie krijgt. Bedrijven worden steeds transparanter en MUD Jeans laat ons zien dat een circulaire economie daadwerkelijk mogelijk is binnen onze maatschappij.

StoryDress – A dress that takes you anywhere

StorydressShar-680x378

StoryDress zal zowel je kwaliteit van leven verhogen door materiële wellbeing als emotionele wellbeing.

Het is fijn om je herinneringen vast te leggen in een jurk. De jurk is nu letterlijk een bezit geworden. Op deze manier vergroot het dus je materiële wellbeing.

Aan de andere kant heb je bij deze jurk emoties en geeft het voldoening om zowel deze jurk te dragen, als dat jij deze jurk zelf hebt gecreëerd.

The Other Side of Fear is Freedom

The-Bride

Bij dit voorbeeld over androgynie, zien we dat fysieke wellbeing de kwaliteit van leven kan vergroten. Dit doordat voor mensen die het niet uitmaakt of ze nou een jongen/meisje zijn, het soms voor hen kan bijdragen aan het vergroten van de persoonlijke veiligheid. Sommige voelen zich veiliger door een meisje te zijn, maar er als een jongen uit te zien.

Androgynie roept veel reacties op bij mensen. Vaak zijn het negatieve reacties, maar we zien ook steeds meer dat het geaccepteerd wordt in onze samenleving. Familie en vrienden bieden steun aan de persoon die zich prettig/veilig voelt bij androgynie. Sociale wellbeing kan dus twee kanten op gaan en dus de kwaliteit van leven vergroten/verslechteren. Het hangt er dus sterk vanaf of het in de omgeving geaccepteerd is of niet.

We zien dat het steeds minder uitmaakt over hoe jij eruit ziet en dat seksen steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Keuze/controle is hier van groot belang en zo kan de waarde ontwikkeling en activiteiten een bijdrage geven aan het vergroten van de kwaliteit van leven. Mensen worden steeds individualistischer en durven te laten zien dat ze anders zijn dan anderen. Je hebt dus zelf de keuze/controle in de handen hoe jij je wilt gedragen/eruit wilt zien. Transparantie is hierin dus ook een keuze die je maakt. Zo laat de jeugd ons steeds meer zonder twijfel zien wie zij zijn en hoe ze leven.

Ook bij dit voorbeeld speelt emotionele wellbeing een grote rol in het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen. Zo zal iemand die niet lekker in zijn vel zit bij de sekse waarbij hij/zij hoort liever een andere vorm aannemen/combineren waar hij/zij zich prettiger bij voelt. De stemming kan hiervoor voor die persoon vergroten, maar ook kan het de eigenwaarde van een persoon beter maken plus meer vertrouwen en voldoening geven.

Women in all its uniqueness

isabelle-rendezvouz-400x402

Vrouwen voelen zich steeds krachtiger en sterker, waardoor zij zich persoonlijk ook veiliger voelen. Dit draagt bij aan de betere fysieke wellbeing en dus aan de kwaliteit van leven van vrouwen.

De vrouw kan en mag zich steeds mooier, jonger, luxueus en exclusief voelen. Zij is niet langer afhankelijk van bijvoorbeeld een man. Zij zullen zelf zorgen voor onder andere een beter inkomen, stabiliteit en veiligheid. Dit heeft tot gevolg tot een betere materiële wellbeing en dus een vergroting van de kwaliteit van leven voor de vrouw op dit vlak.

Een sterke waarde binnen het vergroten van de kwaliteit van leven is de ontwikkeling en activiteiten. Wij zien dat vrouwen op verschillende fronten activiteiten ondernemen en zich zo proberen te ontwikkelen binnen de samenleving. Vrouwen kunnen steeds meer eigen keuzes maken en hebben steeds vaker eigen controle in handen. Je ziet ook dat de vrouw op steeds meer vlakken inzetbaar is.

Respect/status is dat wat de vrouw steeds meer aan het opbouwen is en zich zal ontwikkelen. Dit door ‘je bent wat je doet’. De vrouw zal zich steeds beter voelen doordat zij meer kan en mag doen. Haar eigenwaarde zal hiervan stijgen, maar ook vertrouwen in jezelf en voldoening worden hierdoor vergroot. Op deze manier zien wij de kwaliteit van leven van vrouwen op het gebied van emotionele wellbeing steeds groter/beter worden.

Looking for your roots and wings?

10548824_903132763039682_599025766430520866_o

Kijkend naar deze coolhunt zien we dat het raakvlakken heeft met materiele wellbeing, sociale wellbeing en emotionele wellbeing.

De verhalen achter bijvoorbeeld oude producten, kunnen de materiële wellbeing verhogen en zo dus de kwaliteit van leven verbeteren. Het bezit wordt op deze manier nog een stukje kostbaarder dan het al was.

De sociale wellbeing en daarbij de kwaliteit van leven wordt vergroot, doordat we op zoek gaan naar wie we zijn en waar we vandaan komen. We willen op zoek gaan naar onze roots and wings. Op deze manier zijn we sociaal betrokken met het verleden, heden en toekomst. Mensen waarderen steeds meer hun verleden en soms delen zij dit graag met anderen.

Last but not least, het op zoek gaan naar wie jij bent en waar jij vandaan komt kan zorgen voor voldoening en tevredenheid. De hang naar nostalgie, zorgt vaak voor deze dingen waar we naar opzoek zijn. We willen een soort tevredenheid creëren dat we nu missen door de moderne technologie. Het lijkt zo te zijn dat de mens altijd op zoek is naar wat beter is, dit zoeken ze vaak in het verleden of in de toekomst. Door te zoeken in bijvoorbeeld het verleden krijgen ze dus antwoorden/geruststelling. In sommige gevallen kan dit bijdragen aan een hogere status/respect of bijvoorbeeld de eigenwaarde van een persoon. Dit draagt bij aan een grotere emotionele wellbeing en dus aan de kwaliteit van leven.

Evaluatie

Als we terugkijken naar de bovengenoemde signalen, dan zie we dat er in ieder signaal sprake is van emotionele wellbeing. Wij moesten opzoek gaan naar coolhunts rondom het thema Shifting Identities, waarbij het verschuiven van identiteit dus belangrijk is. Je zou kunnen zeggen dat identiteit en emoties met elkaar verbonden zijn. Je identiteit bepaalt immers wat voor een stemming je hebt, maar ook je status/respect, hoe tevreden je bent met je identiteit, wat voor een eigenwaarde je hebt, hoeveel vertrouwen heb je in jezelf en is er sprake van voldoening.

Verder zien we dat sociale wellbeing ook een belangrijke waarde is binnen de signalen. Dit omdat het blijkbaar belangrijk is als iemand een bepaalde identiteit aanneemt, wat anderen hiervan vinden/niet en of er ook steun is.

Ook de waarde ontwikkeling en activiteiten speelt een grote rol binnen het thema Shifting Identities. Dit omdat we zien dat bij identiteit het steeds belangrijker is welke keuze/controle je hier als persoon in hebt.

 

 

 

 

Advertenties

MUD Jeans – Lease a Jeans

MUD

There is a new generation upcoming. We are striving towards a use-culture rather than a possession-culture. MUD Jeans with its fashion preview ‘Lease a Jeans’ is a good example from this use-culture. 

What is it?

MUD Jeans is a Dutch fashion brand that is sustainable and brought a fashion preview on the market: ‘Lease a Jeans’. You don’t buy jeans anymore, you use it. This is a new way of consuming.

The jeans from MUD Jeans can be purchased or leased. But they always want their pants back, so they can recycle it in new fashion products. Why? Because recycling reduces waste, consumption of water and raw materials.

Lease a Jeans wants to show us that a circular economy in the apparel industry is possible.

jeans-default 0-0

Why is it cool?

The brand and concept of MUD Jeans are cool, because they show us that a circular economy is possible in today’s society. I hope that this will inspire other people and they will take this as an example.

This signal really says something about status. You are what you do. But companies are also getting more transparent for the rest of the world. They provide a better view into what they do. This is set to continue in the future.

Companies will also make more use of powerful images. They want to anticipate in the growing world of virtualization.

Be the one who cares! Join the Mud Generation and Lease a Jeans!

Sources:

I read an article about MUD Jeans in Tribu-te number 4/winter 2014.

I’ve also taken a look at http://nl.mudjeans.eu.

 

 

 

 

StoryDress – A dress that takes you anywhere

StorydressShar-680x378

Wearable memories are often around us and are getting more important to us. We want to save our special memories and create something tangible around it. At ‘StoryDress’ you can create your own custom made silk dress from a picture of your choice and make your story come to life.

What is it?

Every dress tells a story. What’s yours? The collection of StoryDress takes you on a journey through the rich history of Italian sericulture. At StoryDress, digital printing methods and the finest silks are merged in handmade dresses. Each design tells its own story and makes you dream of ‘La Dolce Vita’.

Every season StoryDress designer Suzanne Meijer travels to capture its story, its charming authenticity and its forgotten craftsmanship. She takes photographs of iconic places, but she also finds herself in the hidden and forgotten treasures.

250336_ae0e95322066425f8c2d7b63f15c969b.jpg_srz_323_894_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzPrefer to experience your own story? That’s possible. Suzanne Meijer designs a custom-made dress as required, to create your own personal dress. This way you can make your story come to life into a tailor made silk dress: a wearable memory.

Why is it cool?

It’s cool, because Suzan Meijer has interwoven authenticity and new technologies into cloths. As a result, a new world of possibilities will be created. You can give it your own dimension, its own identity.

We can all see that virtualization is becoming more essential in our society. People bring more things into the picture. In the future this will increase.

Besides, cultural diversity where looking for your roots and wings, is a trend that makes this signal attractive and inspiring. You can bring certain elements of a culture into cloths. Who knows where this could be more integrated in the future…

In short, things are more possible in our society and the urge to create something will rise. Like StoryDress would say: “…don’t just follow the Stories, Create your own.’’

Sources:

I went to the Masters of LXRY fair, where I received information about this dress. Besides I found an article in the ‘Beurscatalogus Masters of LXRY 2014’. 

I’ve also taken a look at: http://www.storydress.com

The Other Side of Fear is Freedom

micky-hoogendijk---androgyn_med_hr-4

Androgyny, an interesting movement. It may have some extreme examples, but is growing quickly. The youth is caring less whether they’re a boy or girl. It’s a bit of a mix of both. Men and women are getting closer together. Micky Hoogendijk, made a exhibition ‘The Other Side of Fear is Freedom’, where we can see an androgyny picture ‘The Bride’.

What is it?

Micky Hoogendijk is a Dutch woman who already did a lot. She was an actress and a model. Now she makes photographs by using recurring themes like religion, society and mythology. Each work is intensely personal and takes both herself and her subject on a journey that provokes fundamental questions about life and our existence.

mickyhoogendijk

Special is that Hoogendijk takes the beholder on a journey into her universe: a dynamic and inspiring realm where visual arts, technology and theater melt together into photography.

Hoogendijkʼs work is known for its sharp iconic images that will certainly touch your soul. With her camera she tries to enchant the picture with lighting. Her images often contain religious and mythical themes as well as daily scenes. At the core of her work lies a quest for the majesty of vulnerability, an image without embellishment that captures the powerful essence of naked emotion.

Eduard Planting Gallery is presenting the exhibition ‘The Other Side of Fear is Freedom’ from Hoogendijk. This exhibition can be seen from the 10th of January till the 7th of March 2015. In ‘The Bride’ you can see a boy that she uses often as androgyn model. She wants to show us that sexes are getting closer and that it doesn’t matter anymore how you look like.

The-Bride

Why is it cool?

Androgyny may have some extreme examples, but it’s growing quickly. There are a lot of cool and inspiring examples, like Andrej Pejić who became multi-usable as model. Among others, he showed that Hema’s Mega Push Up BH could create a female form on a male body. Or think about Saskia de Brouw, whom is the first female model presenting the new male fashion line of Saint Laurent.

ANDREJ-12 SASKIADEBRAUW_HD_01

By the influence of individualism, androgyny had a chance to grow. People this time, dare to be different than others. The youth is becoming more transparent and shows us without doubt how they live and what they stand for.

For the future we can say that androgyny is not only about beauty, but also about roles. Are things getting more gender neutral? What would be the consequences for stereotypes and beauty? These may be questions we’re dealing with in the future. Especially, since we can see androgyny happen around us more often.

Sources:

I found an article from ‘The Bride’ in the LXRY 01-02-2015. After that, I visited her page: http://mickyhoogendijk.com

For pictures I went to: http://www.eduardplanting.com/our-artists/hoogendijk-micky/the-bride.html, http://chadwickmodels.com/models/andrej-pejic/ and http://www.ysl.com/corporate/us/saint-laurent-collections/men-spring-summer-13/saskia-de-brauw/

I’ve also taken a look at: http://andrejpejicofficial.com

Women in all its uniqueness

isabelle-rendezvouz-400x402

To determine what is masculine and feminine is part of our culture, but this will change over time. How do you behave as a man/woman? What you’re supposed to do? What role patterns? What we hang on whom we are to show that we are male or female? The Dutch Photographer Gaby Fling shows this well with her sensual images, in which the woman plays a major role.

What is it?

Gaby Fling is known for her national and international reputation. In her recent work, Fling shows us how beautiful, young, pretty, luxury and exclusive a woman can and should feel in the year 2015. For this series Fling headed off to cultural cities such as New York, London, Paris, Saint-Tropez and Ibiza. Her work is a sensational celebration of women in all its uniqueness. 

MISTRESS Amsterdam 1

Why is it cool?

In this signal we can see that Femininity is an important subject, but individualism and status are as well. At all times the woman had a certain role and this will develop further in the future. You always have to look to what time we live in, but for now we can say that women are becoming more powerful and stronger. They go along with the individualism and build a certain status. In this way they distinguish themselves. You are what you do.

Around us, we see a lot of examples of Femininity, with a touch of individualism and status. Viktoria Modesta, singer and model, shows us what imperfect means. When her leg had to be amputated it didn’t mean that she stopped following her dreams. She is the first leg amputee pop star and is encouraging everyone to always follow their dreams, no matter the obstacles. She makes her ‘imperfect leg’ a perfect accessory. Both the photography from Gaby Fling as well as the story from Viktoria Modesta inspire me. I think this will inspire other women and perhaps men to do what you love and do what you feel comfortable with.

prototype-leg-prosthetics-viktoria-modesta-2

Below you can see a video of Viktoria Modesta.

As said, the role of the woman will develop. We already have great examples and role models, but I think there will come many more, if we look at how everyone is getting more individualistic. Women can and may do more. This results in an even stronger woman in the future, where levels as economy also become stronger.

Sources:

I went to The Masters of LXRY and I saw the pictures of Gaby Fling. After that I read an article about her in the ‘Beurscatalogus Masters of LXRY 2014’. I also visited her webpage: http://gabysfling.com

I found an article from Trendpit about Viktoria Modesta on my timeline on Facebook: http://www.boredpanda.com/prototype-leg-prosthetics-viktoria-modesta/ 

Besides I visited her own page: http://www.viktoriamodesta.com

http://youtu.be/jA8inmHhx8c

Looking for your roots and wings?

10548824_903132763039682_599025766430520866_o

If we’re looking for cultures for example, we can see that roots and wings are becoming more relevant. In a continuous busy world with a lot of technology/digitization, we look for nostalgia. People are starting to dress themselves as in previous generations or looking for old pictures and memories. A good example is the photographer Christine McConnell. For her, musing about old family images just wasn’t enough; she wanted to be in them, too. 

What is it?

Christine McConnell replicated her family portraits (maternal bloodline) going back two hundred years, in a series titled ‘Seven generations of American women’.

McConnell always had a hard time feeling connected to really old pictures of family members of hers from generations back, specifically the women. She tries to

imagine what it would feel like to live in the time that they lived in. But also, what it would look like to wear the super uncomfortable clothes they wore, and how she would have styled her hair in the amazing ways they did. But it’s hard picturing these things, because 2015 is pretty different from the 1800s and 1900s.

McConnell’s inspiration behind the project began with the picture of her mom in a red dress hanging in the stairwell. They’ve always been told they look alike, and when McConnell turned 32 her mom gave her the red dress from the photo (in which she was 32). After which the thought came to McConnell that if she replicate the image as well as possible, would she see more similarities? When she was done she was really surprised, which motivated her to go back in time as far as she could to see what gets passed down through one line of women.

McConnell not only imagined what she would look like as one her own ancestors, but she became them. This is what makes it so special.

Below you can see some portraits. On the left you can see the ancestors and on the right Christine herself.

10460844_903132916373000_6808204660626389032_o

(Christine and her mom, born 1957)

10860943_903132756373016_6078443030711536619_o

(Christine with her great-grandmother, born 1898)

10865999_903132813039677_7598099237727224874_o

(Christine with her great-great-grandmother, born 1858)

10869754_903132766373015_3838293498421866565_o

(Christine with her great-great-great-grandmother, born 1821)

Why is it cool?

The story and portraits from Christine McConnell are cool, because they show us the joy of searching for your roots and wings. I think it’s a very strong story and people perhaps feel connection when they see this. People that love to search in the past, can transform certain elements into their own form.

Another reason why I think it’s cool, is because you can’t go back in time, but you can see a glimpse of how things used to be. Creating things like this, will feel special.

As said, digitization has resulted in nostalgia and makes this signal inspiring and attractive.

In the future the desire for nostalgia will increase, because the process of modern technology is unstoppable. The modern technology has its advantages and disadvantages. But if we look for the desire for nostalgia it will be an advantage. People will look more for memories, old pictures, clothes and so on. They will appreciate their past and look for their roots and wings. Perhaps they will come in contact with extraordinary stories, which they can share with others.

This signal certainly has potential, because people always try to stick to solid stories. It’s like religion. Faith keeps human alive and so stories do. The more modern we are, the more popular stories like this will be.

Besides, the ‘mixed human’ arises in the future. People will look more the same and it’s hard to distinguish yourself. This is also a reason why stories like this are becoming more important in the future.

Sources:

I found this article on my timeline on Facebook. Then I went to the following website:

http://hellogiggles.com/artist-replicated-photos-7-generations-women-family-stunning

I also looked on her own page and Facebook: http://www.christinehmcconnell.com & https://www.facebook.com/pages/Christine-H-McConnell/144386885580944